Bổ thận âm là gì? Là nam hay nữ cũng đều phải nắm rõ

Cùng tìm hiểu xem bổ thận âm là gì? Triệu chứng cũng như nguyên nhân gây ra chứng thận âm hư.